سایت عکس و سرگرمی
لیست کانال های تلگرام
فروشگاه گن لاغری
عطر و ادکلن
کتاب
close
فايل ورد مقالات

فايل ورد مقالات
دانلود رايگان

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

  مقاله طراحي و تحليل عددي يك شيپوره ايروسپايك و مقايسه عملكرد آن با يك شيپوره متعارف داراي 16 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله طراحي و تحليل عددي يك شيپوره ايروسپايك و مقايسه عملكرد آن با يك شيپوره متعارف  كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه  و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحي و تحليل عددي يك شيپوره ايروسپايك و مقايسه عملكرد آن با يك شيپوره متعارف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله طراحي و تحليل عددي يك شيپوره ايروسپايك و مقايسه عملكرد آن با يك شيپوره متعارف :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: نهمين كنفرانس ديناميك شاره ها

تعداد صفحات: 16

چكيده:

هدف اين تحقيق، مقايسه مشخصه هاي رانشي يك شيپوره ايروسپايك متقارن محوري كوچك با شيپوره متعارف همگرا – واگراي معادل آن مي باشد . دو روش براي طراحي بدنه مركزي شيپوره ايروسپايك ( موسوم به پلاگ ) بكار رفته اند، كه نتايج تقر ي باً مشابهي بدست داده اند . جريان داخلي و خارجي شيپوره ايروسپايك و شيپوره معادل در نسبت هاي مختلف فشار محيط به فشار خروجي طراحيPatm/Pdes كه متناطر با شرايط كاري بهينه، over-expansion و under-expansionهستند، بصورت عددي تحليل شده استبررسي الگوي جريان نشان مي دهد شيپور ه ايروسپايك قادر است جريان خروجي خود را با توجه به شرايط محيطي تنظيم كند . نيروي رانش هر دو شيپوره در شرايط كاري مختلف نيز محاسبه و مقايسه شده است . نتايج نشان مي دهند شيپوره ايروسپايك قادر است در شرايطover-expansion تا 5درصد نيروي رانش بيشتر ايجاد كند .

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۲۰:۳۱ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

 ارزيابي عملكرد در حوزه ستادي و اجرايي (مطالعه موردي شركت جهاد نصر كرمانشاه) داراي 12 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد ارزيابي عملكرد در حوزه ستادي و اجرايي (مطالعه موردي شركت جهاد نصر كرمانشاه)  كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه  و مراكز دولتي مي باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي عملكرد در حوزه ستادي و اجرايي (مطالعه موردي شركت جهاد نصر كرمانشاه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن ارزيابي عملكرد در حوزه ستادي و اجرايي (مطالعه موردي شركت جهاد نصر كرمانشاه) :


نام كنفرانس يا همايش : كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و مديريت

تعداد صفحات : 12

چكيده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسي ارزيابي عملكرد در حوزه ستادي و اجرايي در شركت جهاد نصر كرمانشاه انجام شد. روش تحقيق توصيفي پيمايشي بود. براي گردآوري اطلاعات از روش كتابخانه اي و ميداني استفاده گرديد. در روش ميداني از پرسشنامه ارزيابي عملكرد شيخي پور استفاده شد. جامعه آماري پژوهش كليه كاركنان حوزه ستادي و اجرايي شركت جهاد نصر شهر كرمانشاه بود كه تعداد آنها جمعاً 880 نفر مي باشد. اين 880 نفر شامل 70 نفر در حوزه ستادي و 810 نفر در حوزه اجرايي بودند. در اين پژوهش با مراجعه به فرمول كوكران تعداد 320 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گيري تصادفي ساده، انتخاب شد. داده ها با نرم افزار آماري Amos و Spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهش نشان داد كه نحوه انجام وظايف و انضباط شغلي بر عملكرد حوزه هاي ستادي و اجرايي تأثير مثبت و معناداري دارد. همچنين نتايج نشان داد، نحوه برخورد با ارباب رجوع و توسعه عملكرد فردي بر عملكرد حوزه هاي ستادي و اجرايي تأثير مثبت و معناداري دارد.

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۱۹:۵۶ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

  مقاله تحليل پارامترهاي اثرگذار بر تزويج نور ليزر به فيبرنوري داراي 5 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله تحليل پارامترهاي اثرگذار بر تزويج نور ليزر به فيبرنوري  كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه  و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليل پارامترهاي اثرگذار بر تزويج نور ليزر به فيبرنوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله تحليل پارامترهاي اثرگذار بر تزويج نور ليزر به فيبرنوري :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: سيزدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران

تعداد صفحات: 5

چكيده:

در اين مقاله عامل ها و ملاحظاتي كه در طراحي تزويج نور ليزر به فيبر مؤثر هستند، مورد بررسي و تحليل نظري قرار گرفتهاند.ميزان ضريب تزويج و بازدهي ديود ليزري توان بالا در اتصال مستقيم به فيبرهاي مختلف بررسي شده است. يكي از مهمترين و مؤثرترين عامل هاي كاهش بازدهي تزو يج، ابيراهي كروي است كه به هنگام استفاده از عدسي در سر فيبر ظاهر ميشود. اين عامل براي يك
عدسي مسطح محدب مورد بررسي قرار گرفته است. به طوركلي عامل هايي مثل قطر مغزي، گشودگي عددي فيبر، انرژي هر پالس، درخشندگي نور ليزر و قطر باريكه ليزر و واگرايي آن داراي اهميت هستند كه هركدام از آنها نقش مهمي را در تزويج بهينه نور ليزر به فيبر ايفا ميكنند كه در اين مقاله برخي از آنها مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته اند.

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۱۹:۲۰ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

 مسموميت هيستاميني ناشي از مصرف ماهي (مقاله مروري) داراي 9 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مسموميت هيستاميني ناشي از مصرف ماهي (مقاله مروري)  كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه  و مراكز دولتي مي باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مسموميت هيستاميني ناشي از مصرف ماهي (مقاله مروري)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مسموميت هيستاميني ناشي از مصرف ماهي (مقاله مروري) :


نام كنفرانس يا همايش : بيست و يكمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات : 9

چكيده مقاله:

گوشت آبزيان بسيار حساس بوده و در صورت شرايط نامناسب نگهداري به سرعت تحت تأثير عوامل فساد قرار مي گيرند و به تدريج كيفيت خود را از دست مي دهند. هيستيدين به طور طبيعي به مقدار زيادي در بعضي از گونه هاي ماهيان وجود دارد كه در اثر عمل آنزيم ها تبديل به هيستامين مي شود. هيستامين، يك مولكول هيدروفيل بوده كه از يك حلقه ايميدازول و يك گروه آمين كه توسط دو گروه متيلن به هم متصل شده اند، تشكيل شده است. مسموميت هيستاميني (اسكمبروئيدي) ناشي از مصرف ماهي يك مسموميت شيميايي- غذايي است كه در اثر خ وردن ماهي فاسد يا آلوده به باكتري، ايجاد مي گردد. هدف از نگارش اين مقاله ارائه ي توضيحات لازم در مورد مسموميت هيستاميني (كه يكي از مشكلات اساسي در زمينه ي نگهداري محصولات دريايي است) و ارائه ي راهكارهاي لازم براي پيشگيري از اين مسموميت، است. ساختار هيستامين، مكانيزم توليد هيستامين، پايداري هيستامين در مواد غذايي، طبقه بندي ماهي ها از نظر ميزان تشكيل هيستامين، غذاهايي كه در بروز مسموميت هيستامين نقش دارندف عوامل تشديد كننده سميت هيستامين موجود در ماهي، كنترل تشكيل هيستامين، تأخير يخ بر ميزان تشكيل هيستامين، تأثير انجماد و روش هاي انجماد زدايي بر ميزان تشكيل هستامين در ماهي، ا ثر تخليه امعاء و احشاء بر ميزان تشكيل هيستامين در ماهي، تشكيل هيستامين در هنگام فرآيند كنسرو سازي، ميزان مجاز هيستامين در مواد غذايي، روش هاي اندازه گيري هيستامين و تشخيص و درمان مسموميت هيستاميني در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در نهايت پيشنهادهايي براي جلوگيري از مسموميت هيستاميني ناشي از مصرف ماهي ارائه گرديده است.

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۱۸:۴۴ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]

h


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۱:۱۲:۱۲ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]

سلايبا

يبتيل

يل

ي

لييليلل


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۵۰:۳۲ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]

aaaaaaafghfgh


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۴۲:۴۶ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]

shj


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۱:۴۵:۱۹ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ]
.: Weblog Themes By azadblog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 787
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب