سایت عکس و سرگرمی
لیست کانال های تلگرام
فروشگاه گن لاغری
عطر و ادکلن
کتاب
close
فايل ورد مقالات

فايل ورد مقالات
دانلود رايگان

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

  مقاله ارزيابي تحمل به شوري پنج رقم سورگوم علوفه اي در مراحل جوانه زني و رشد داراي 15 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله ارزيابي تحمل به شوري پنج رقم سورگوم علوفه اي در مراحل جوانه زني و رشد  كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه  و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي تحمل به شوري پنج رقم سورگوم علوفه اي در مراحل جوانه زني و رشد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله ارزيابي تحمل به شوري پنج رقم سورگوم علوفه اي در مراحل جوانه زني و رشد :

مقاله ارزيابي تحمل به شوري پنج رقم سورگوم علوفه اي در مراحل جوانه زني و رشد كه چكيده‌ي آن در زير آورده شده است، در پاييز 1387 در پژوهش در علوم زراعي از صفحه 43 تا 57 منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل به شوري پنج رقم سورگوم علوفه اي در مراحل جوانه زني و رشد
اين مقاله داراي 15 صفحه مي‌باشد، كه براي تهيه‌ي آن مي‌توانيد بر روي گزينه‌ي خريد مقاله كليك كنيد.
كلمات مرتبط / كليدي:
مقاله تحمل
مقاله سورگوم علوفه اي
مقاله شوري و هيدروپونيك

چكيده و خلاصه‌اي از مقاله:
به دليل اهميت و گستردگي شوري آب و خاك و افزايش قابل ملاحظه اين گونه اراضي، هم چنين نياز روزافزون كشور به علوفه، پژوهشي جهت ارزيابي تحمل به شوري ارقام سورگوم علوفه اي انجام شد. در اين بررسي پنج رقم سورگوم علوفه اي از نظر تحمل به شوري در دو آزمايش جداگانه شامل جوانه زني و رشد مورد بررسي قرار گرفتند. ارزيابي ها بر اساس آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي در سه تكرار در آزمايشگاه و گلخانه تحت شرايط گلداني و سيستم هيدروپونيك با محلول هايي حاوي مقادير مختلف شوري در پنج سطح (صفر، 75، 150، 225 و 300 ميلي مولار (NaCl انجام شد. آزمايش جوانه زني بر اساس مقررات ايستا انجام و در روزهاي سوم، هفتم و دهم نمونه برداري و تعداد بذور جوانه زده، طول ريشچه، ساقچه، گياهچه و وزن خشك گياهچه اندازه گيري شد. افزايش شوري باعث كاهش طول ساقچه، ريشچه، گياهچه، وزن خشك گياهچه، درصد جوانه زني و ضريب سرعت جوانه زني و افزايش گستره زماني جوانه زني و نسبت ريشچه به ساقچه در تمام ارقام شد. رقم KFS2 با بيشترين درصد جوانه زني، وزن خشك گياهچه، طول گياهچه و سرعت جوانه زني متحمل ترين و رقم KFS1 به عنوان حساس ترين رقم به شوري در مرحله جوانه زني انتخاب شدند. در شرايط گلخانه، صفات سطح برگ، ارتفاع بوته، ماده خشك اندام هاي هوايي، ريشه، ساقه، برگ، تعداد برگ و تعداد پنجه اندازه گيري شدند. با افزايش شوري تمام صفات اندازه گيري شده كاهش نشان داده ولي نسبت ريشه به ساقه در تمام ارقام افزايش يافت. بر اساس نتايج در اين مرحله، رقم KFS3 با بيشترين سطح و وزن برگ، وزن ساقه و اندام هوايي به عنوان متحمل ترين و رقم Jumbo به عنوان حساس ترين رقم در بين ارقام مورد بررسي شناخته شدند.

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۲۸:۴۲ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

  مقاله طراحي و ساخت فيلتر موجبري صفحه E در باند Ka با تزويج رزناتورهاي غير متوالي داراي 8 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله طراحي و ساخت فيلتر موجبري صفحه E در باند Ka با تزويج رزناتورهاي غير متوالي  كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه  و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحي و ساخت فيلتر موجبري صفحه E در باند Ka با تزويج رزناتورهاي غير متوالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله طراحي و ساخت فيلتر موجبري صفحه E در باند Ka با تزويج رزناتورهاي غير متوالي :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پانزدهيمن كنفرانس مهندسي برق ايران

تعداد صفحات: 8

چكيده:

فيلترهاي موجبري صفحه E فيلترهايي مناسب براي دقت هاي مورد نياز ساخت ادوات موجبري در باند Ka هستند. با ايجاد تزويج بين رزناتورهاي غير متوالي در اين فيلترها مي توان در دو سمت باند عبور صفرهاي انتقال توليد كرده و قابليت انتخاب فيلتر را به ازاي يك درجه معين افزايش داد. در اين مقاله روشي براي طراحي فيلترهايي با تزويج رزناتورهاي غير متوالي با عناصر فشرده و پياده سازي اين روش در فيلترهاي موجبري صفحه E بررسي شده است. يك نمونه از اين فيلتر ساخته شده است. نتايج اندازه گيري و شيبه سازي تطبيق خوبي با هم دارند.

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۲۸:۰۶ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

  مقاله اثر DMF برساختار تخلخلي سيليكان متخلخل داراي 4 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله اثر DMF برساختار تخلخلي سيليكان متخلخل  كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه  و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر DMF برساختار تخلخلي سيليكان متخلخل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله اثر DMF برساختار تخلخلي سيليكان متخلخل :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: كنفرانس فيزيك ايران 1386

تعداد صفحات: 4

چكيده:

استفاده از DMF ( دي متيل فرماميد ) در محلول الكتروليت شامل اسيد HF باعث ايجاد ساختار تخلخلي بـر روي پايـه هـاي سـيليكان تـك كريـستالي نـوع p- گرديد. تصويرهاي SEM نشان داد استفاده از DMF منجر به شكل گيري منظم تخلخل و ستونها مي شود . تاثير پارامترهاي آنديزاسيون مانند چگالي جريان در حضور DMF و عدم حضور آن در محلول الكتروليت بر روي ساختار تخلخلي نمونه ها بررسي شد . نتايج نشان داد كه افزايش چگال ي جريان در هردو حالت باعث افزايش تخلخـل مـي گردد . ليكن اين تاثير در حضور DMF بسيار واضح تر مي باشد . اندازه گيري درصد تخلخل نمونه ها با روش وزن سنجي ) ) gravimetric method نيز نشان داد كه. استفاده از DMF باعث ايجاد تخلخل دقيق تري در نمونه ها مي گردد

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۲۷:۳۱ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

 بررسي علل دزدي در كودكان ، نوجوانان و جوانان داراي 46 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات و فهرست كامل در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد بررسي علل دزدي در كودكان ، نوجوانان و جوانان  كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه  و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

 

فهرست مطالب

مقدمه
تعاريف
تاريخچه بزهكاري
خصوصيات شخصيتي فرد بزهكار
علل و عوامل مؤثر در بزهكاري اطفال و نوجوانان
الف: عوامل اجتماعي
محيط داخلي و خانوادگي
تاير رفتار والدين بر روي اطفال
ب: عوامل فردي (علل جسمي و روحي)
عوارض والدين
علل و عوامل شخصي
ج: محيط اجتماعي (خارجي به معني اخص)
سينما و تلويزيون
مطبوعات و نشريات
پاركها و اماكن عمومي
د: علل و عوامل غير مستقيم و استثنايي
طلاق و جدايي والدين
علل و عوامل موثر در طلاق
بزهكاري در جوامع شهري و روستايي
پيشگيري و درمان
اقدامات مفيد و سودمند دولتها در روسپيگيري بزهكاري
منابع و مآخذ


مقدمه
از آفات اجتماعي كه مخصوصا پس از جنگ جهاني قرن حاضر موجب متلاشي شدن خانواده ها و سرگردان شدن كودكان ستمديده‌اي شده است كه بر اثر كمبود مواد غذايي در زمان جنگ يا سالهاي پس از جنگ و نداشتن سرپرست و حامي به پرتگاه دزدي و بي‌عفتي و بدبختيهاي ديگر اجتماعي سوق داده شده‌اند و موجب افزايش بزهكاري در ميان اطفال، نوجوانان و بالاخره جوانان گرديده است.
از طرف ديگر، تمدن ماشيني نيز، نابسامانيها و ضايعات انساني فراواني را بار آورده كه از آن جمله، از هم گسيختگي روابط اجتماعي است كه عليرغم كليه تمهيدات و اقدامات دولتها اين از هم گسيختگي روابط، به بزهكاري نوجوانان ختم مي‌گردد.
امروزه يكي از مسائلي كه روز بروز بيشتر مورد توجه روانشناسان و افرادي كه به نحوي به مساله بزهكاري نوجوانان سر و كار دارند قرار مي‌گيرد. تاثير و نفوذدر پيدايش رفتارهاي خارج از قاعده و تهاجم آميز نوجوانان است. به دلايل بسياري كه مهمترين آن جدايي روحي و جسمي افراد خانواده از يكديگر مي‌باشد، كودكان و نوجوانان امروزي ساعات بيشتر و ايام زيادتري از دوران طفوليت خويش را در محيط مدرسه مي‌گذرانند و در پاره‌اي از موارد اصولا مدرسه براي تعدادي از پدران و مادران امروزي به صورت پانسيون كم خرج و بي ضرري در آمده كه به ايشان فرصت مي‌دهد تا آزادانه از زير بار مشكلات فرزندان خود شانه خالي كنند.


منابع و مآخذ
1-بزهكاري اطفال و نوجوانان: دكتر جاويد صلاحي.
2-بزهكاري جوان: رضا علومي
3-بزهكاري نوجوانان: ويليام كواراسوس
4-رواشناسي جنايي: دكتر سعيد حكمت، چاپ اول، تهران، مهرماه 1349.
5-رشد و شخصيت كودك: پاول هنري ماسن و ديگران، ترجمه مهشيد ياسائي.
6-فرهنگ علوم رفتاري: علي اكبر شعاري نژاد، انشارات امير كبير، تهران 1346.
7-بزهكاري كودكان و نوجوانان: محمود منصور، گروه روانشناسي تهران، نشر كتابهاي ؟؟؟ تهران 1351.
8-كمك گرفتن از يك سري رساله‌ها و پايان نامه هاي دانشجويان دانشكده هاي علوم اجتماعي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي و موسسه روانشناسي دانشگاه تهران.
9-اصول روشهاي راهنمايي و مشاوره: حسن پاشا شريفي ، سيد مهدي حسيني.

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۲۶:۵۷ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

  مقاله Allelopathic Effects of Saffron Corms on Seed Germination of Several Important Crops داراي 7 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله Allelopathic Effects of Saffron Corms on Seed Germination of Several Important Crops  كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه  و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Allelopathic Effects of Saffron Corms on Seed Germination of Several Important Crops،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله Allelopathic Effects of Saffron Corms on Seed Germination of Several Important Crops :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: دومين سمپوزيوم بين المللي تكنولوژي و بيولوژي زعفران

تعداد صفحات: 7

چكيده:

Saffron is an important cash crop in south Khorasan province of Iran. This is a perennial crop with longevity up to 12 years but the stands start to self thinned after 5 or 6 years, therefore after 5-6 years the economic yield start to reduce. The purpose of present investigation was to evaluate the allelopathic effects of saffron corm on seed germination of several important crops. For this purpose aquatic extracts of dried powder of corm (corms from 4 and 14 years stands) was used on different seeds. Treatments were 0 (distilled water), 0.5, 1 and 3 % aquatic extracts of corms. These extracts were used on seeds of important crop species such as barley (Hordeum vulgare), wheat (Triticum sativum), corn (Zea mays), canola (Brassica napus), cotton (Gossypium hirsutum), and soybean (Glycine max). After ten days, percentage and rate of germination, plumule and radicle length and weight of seedlings were measured. Results indicated allelopathic effects but the magnetitude on each species and different germination criteria was different. Radicle length was more affected than other parameters.

 

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۲۶:۱۹ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

 مقاله سازماندهي كمي داراي 75 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات و فهرست كامل در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله سازماندهي كمي  كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه  و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : توضيحات زير بخشي از متن اصلي مي باشد كه بدون قالب و فرمت بندي كپي شده است

 

بخشي از فهرست مطالب پروژه مقاله سازماندهي كمي

مقدمه

مكتب‌ها و تئوريهاي مديريت

مكتب كلاسيك

نئوكلاسيك و نوعدوستي صنعتي

مكتب نوين مديريت يا مكتب مبني بر تئوريهاي سيستمها

«سازمان و سازماندهي»

تعريف سازمان از ديدگاه‌هاي مختلف

«سازمان رسمي و سازمان غير رسمي»

سازمان رسمي

سازمان غير رسمي

خصوصيات سازمانهاي غير رسمي

«تركيب سازمان رسمي»

مناطق مديريت (Management Zones)

«تثبيت سازمان»

بوروكراسي (Bureaucracy)

ماركسيسم و بوروكراسي

ماكس و بروبوروكراسي: (Max weber)

«سازماندهي Organization»

تعريف سازماندهي

«نمودارهاي سازماني»

«تقسيم كار و طبقه‌بندي وظائف در تشكيل سازمان»

انواع سازماندهي

- طبقه‌بندي بر حسب زمان (D.by Time)

- طبقه‌بندي بر حسب ناحيه يا منطقه جغرافيايي (D.by Teritory or Geography)

- ساخت سازماني ماتريسي و پروژه‌اي (Matrix and project organization)

«صف و ستاد»

- صف وظايف آن

- ستاد و وظايف آن

- انواع سازمانهاي صف و ستاد

- انواع ستاد

1) ستاد عمومي: general staff

2) ستاد شخصي personal staff

3) ستاد تخصصي Special staff

الف) ستاد مشورتي Advisory staff

ب) ستاد خدمات Service staff

ج) ستاد نظارت و كنترل Control staff

د) ستاد وظيفه‌اي Functional staff

روابط صف و ستاد

بهبود روابط صف و ستاد

«تفويض اختيار و عدم تمركز»

- نظريه‌هاي كلاسيك اختيار

-نظريه چستر بارنارد « Chester Barnard»

قانون موقعيت (Low of the Situation)

«تفويض اختيار»

- محاسن تفويض اختيار

فهرست منابع و مأخذ

بخشي از فهرست مطالب پروژه مقاله سازماندهي كمي

1) سازمان و مديريت (آقاي دكتر علي محمد اقتداري)

2) مديريت روابط انساني و روابط كار (آقاي دكتر ناصر ميرسپاسي)

3) اصول و مباني مديريت (دكتر عبدا…جاسبي)

4) تئوريها و اصول مديريت (دكتر عليرضا امير كبيري)

5) سازماندهي پنج الگوي سازگار (هنري مينتربرگ، ترجمه آقايان وزيري سابقي و فقيهي)

6)‌ اصول مديريت (دكتر علي رضائيان)

7) مديريت رفتاري سازماني (پاول هرسي و كنت ايلچ بلانچارد، ترجمه دكتر قاسم كبيري)

8) مديريت اسلامي (محمد حسن نبوي)

9) اصول مديريت (لئونارد كازماير، ترجمه دكتر اصغر زمرديان و آرمن مهروژان)

10) مديريت مالي (ريمودندپي نوو، ترجمه و اقتباس دكتر جهانخاني و دكتر پارسائيان)

11) مديريت توليد (دكتر مهدي الواني و مهندس نصرا… مير رفيعي)

12) مديريت فرهنگ سازمان (دكتر ناصر ميرسپاسي و پريچهر معتمد گرجي)

13) رفتار سازماني (فردلوتانز، ترجمه غلامعلي سرمدي)

14) مديريت عمومي (سيد مهدي الواني)

15) شبكه مديريت (رابرت بليك، ترجمه محمود توتونچيان)

16)‌ روان شناسي مديريت (ادگاردشاين،‌ ترجمه ابوالفضل صادقپور و حبيب بهزادي)

17) سير انديشه اداري و مباني علوم اداري (علي رضا بشارت)

18) مديريت بر مبناي هدف و نتيجه در بخش دولتي (جرج موريسي، ترجمه سيد مهدي الواني و فريده معتمدي)

19) دوره‌عمر سازمان (ايساك اديزس، ترجمه كاوه محمد سيروس)

20) مديريت امور كاركنان و منابع انساني (شيمون ال دولان و شولد راندال اس، ترجمه محمد علي طوسي و محمد صائبي)

21) تئوريهاي ميدريت و مدلهاي سامان (منوچهر كيا)

22) مكاتب مديريت استراتژيك (ناصر مير سپاسي)

23) قابليت انعطاف در ساختار منابع انساني (ناصر مير سپاسي)

24) رفتار در سازمانها (ديويس و نيوسترام جي)

25) تئوري سازمان و طراحي ساختار (ريچاردال دفت، ترجمه علي پارسيان و سيد محمد اعرابي)

26)‌ اصول مديريت (كونتز، ترجمه محمد علي طوسي)

27) اصول مديريت (هاينز، ترجمه سيد امين ا… علوي) – اصول مديريت (سيريل، ترجمه اكبر مهدويان)

مكتب‌ها و تئوريهاي مديريت:

گرچه مديريت به مفهوم كلي آن سابقه‌اي به قدمت زندگي اجتماعي انسان و حتي بيشتر از آن را دارد، اما آنچه كه به نام دانش مديريت براي مديريت سازمانها و مؤسسات، بخصوص مؤسسات انتفاعي تكامل پيدا كرده است، مربوط به اواخر قرن نوزدهم و عمدتاُ قرن بيستم است. تا قبل از قرن بيستم سازمان‌ها در مقياس كوچك و با استفاده از روش‌هاي ساده اداره مي‌شدند و هنوز پيچيدگي امروز را به خود پيدا نكرده بودند؛ در حالي كه امروز مديريت‌ها با مسائل گوناگوني همچون جمعيت فزاينده، ركورد، آگاهي اجتماعي، كمبود منابع بخصوص منابع انرژي، تورم، تأمين رفاه، رقابت و نظاير آن روبرو هستند

رعايت همه اين مسائل،‌ همراه با بزرگ شدن نسبي سازمان‌ها و پيشرفت تكنولوژي و استفاده از علوم رياضيات، اقتصاد و كامپيوتر پيچيدگي مديريت را بيشتر كرده است

پيشرفت مديريت تا انقلاب صنعتي، هماهنگ و محسوس نبود. در سال 1776، آدام اسميت (A.Smith) با اطلاعاتي كه از كارخانه سنجاق سازي بدست آورده بود محسنات تقسيم كار را اعلام كرد كه خود گامي در جهت سازمان و سازماندهي و مديريت بود. البته قبل از آدام اسميت نيز در زمينه مديريت، در برخي كشورها روش‌هايي آزمايش شده بود. مثل روشي كه در «كارخانه كشتي سازي ونيز» در ايتاليا در قرن پانزدهم به كار گرفته شد يعني روش «خط زنجير» (Assembly line) كه در آن قطعات براي ساختن كشتي، با نظم پشت سر يكديگر قرار مي‌گرفتند

در سال 1832 چارلرز بابيچ (Ch.Babich) رياضي‌دان انگليسي و سازنده ماشين حساب مقاله‌اي به نام «درباره اقتصاد ماشين‌ها و كارخانه» در زمينه توليد نوشت. بابيچ در اين مقاله براي اولين بار موضوع اختلاف در مهارت و نقش آن در تعيين دستمزد و نيز مفاهيمي از مهندسي صنعتي را به بحث گذاشت. به اعتقاد چارلز بيرد (Ch.Bird) نوشته‌هاي بابيچ مبناي كارها و مطالعات تيلور براي تدوين مديريت علمي قرار گرفت

مطالب و مقالات در مورد مديريت آنقدر زياد بوده است كه هارولدكونت (.H.Koontz) در سال 1961 مقاله‌اي به نام «جنگل تئوري مديريت» نوشت و اظهار داشت كه در اين جنگل اگر نخواهيم گم شويم به راهنما نياز داريم

آيا هميشه اين درهم ريختگي خواهد بود؟ يا اينكه تكوين و تكامل آنها به پيدايش يك تئوري مديريت واحد منجر خواهد شد؟ آنچه مي‌توان اظهار داشت اين است كه مي‌توان در ميان انبوه كتب و مقالاتي كه در زمينه مديريت و تحقيق عمليات نوشته شده است؛ خطوط، مفاهيم و گرايشات كلي را كه معمولاً به شكل يك مكتب فكري در دانش مديريت عرض اندام كرده‌اند،‌ استخراج و تدوين كرد

اين گرايشات، در كتب مربوط به مديريت در چند مكتب فكري خلاصه شده است كه تعداد آن مختلف و گاهي تا پنج مكتب را در بر مي‌گيرد. ولي در يك تقسيم بندي روشن و مشخص،‌سه مكتب اساسي را مي‌توان نام برد و تمامي روش‌ها،‌ اصول و گرايشات را در آن‌ها جاي داد كه عبارتند از: مكتب كلاسيك يا سنتي، مكتب نئوكلاسيك يا روابط انساني، مكتب نوين مديريت يا مكتب مبتني بر تئوريهاي سيستمها

 مكتب كلاسيك:

در اوايل قرن بيستم، نتايج انقلاب صنعتي كه در حدود سال 1790 آغاز گرديده بود بتدريج بثمر رسيد. يكي از مشخصات بارز انقلاب صنعتي ماشيني كردن توليد بود كه زندگي اجتماعي،‌ سياسي و اقتصادي جوامع صنفي اروپا و آمريكا را دگرگون ساخت. برخي از آثار و عواقب انقلاب مزبور را مي‌توان بشرح زير خلاصه نمود

1) رشد صنايع و توسعه بازرگاني؛

2) گسترش شهرنشيني و ازدياد جمعيت شهرها؛

3) توليد انبوهي و توسعه بازار فروش در نتيجه ازدياد مصرف؛

4) پيشرفت تكنولوژي و استفاده از نتايج تحقيقات علمي در صنايع؛

هر يك از دانشمندان وابسته به اين مكتب، فردگرايي يا رفتار عقلائي سازمان را از زاويه و ديدگاه خاصي تجزيه و تحليل مي‌كنند. معذلك  در مكتب كلاسيك يا سنتي توجه دانشمندان صرفا به كالبد (Anatomy) يا ساخت و تركيب سازمان رسمي (Structure) معطوف گرديده و به رفتار فردي يا گروهي سيستم اجتماعي سازمان عنايتي مبذول نگرديده است

به علت طولاني شدن سخن و مقدمه مي‌توان فقط به دو نظريه و ديدگاه آن هم فقط در حد معرفي اشاره كرد و مطالعه آن را به عهده علاقه مندان مي‌سپاريم و آن هم بروكراسي وبر و تخصص گرايي فايول اشاره مي‌كنيم. (كتاب سازمان و مديريت / صفحه 6 تا 9)

 نئوكلاسيك و نوعدوستي صنعتي:

تا ربع دوم قرن بيستم، نظريه‌هاي كلاسيك و بويژه اصول عقايد تيلور در مديريت سازمانهاي دولتي و خصوصي اروپا و آمريكا نقشي قاطع داشت. اما طولي نكشيد كه نهضت رفتارگرايي (Behavioral Approach) يا اصول روابط انساني در آمريكا تحت رهبري التون مايو (Elton Mayo) شروع شد. با توجه به كثرت مطالعات و بررسي‌هاي مختلفي در اين زمينه بعمل آمده است،‌ خلاصه كردن نظريه‌هاي مكتب رفتارگرايي كار دشواري است. در نوشته‌هاي جديد، نظريه‌هاي مزبور تحت عنوان «نظريه‌هاي نئوكلاسيك» مورد بحث واقع شده است

بنظر پيروان مكتب رفتارگرايي، مفروضات كلاسيكها درباره چگونگي رفتار كاركنان در سازمان رسمي بسيار ساده و خارج از واقعيات عيني است، و بهمين دليل كاربرد نظريه‌هاي كلاسيك در سازمان‌هاي وسيع امروزي محدود است. بعبارت ديگر، كلاسيكها فرد را «انسان اقتصادي» فرض مي‌كردند كه صرفاً تحت تأثير انگيزه‌هاي مادي قرار مي‌گيرد، و بدين ترتيب بنظر آنان فرضيات منطق اقتصادي در مورد انگيزش و توجيه رفتار فرد در سازمان‌ها كافي است،‌ در حالي كه پيروان مكتب رفتارگرايي با استفاده از علوم رفتاري (مانند روانشناسي، جامعه شناسي، مردم شناسي و ساير رشته‌هاي علوم اجتماعي) در مقياس وسيع نشان دادند كه موضوع انگيزش افراد بشر امر پيچيده‌اي است كه تنها با تحقيق از ديدگاه علوم رفتاري قابل درك است، و از اينرو بررسي عوامل مختلفي كه در چگونگي رفتار سازماني افراد مؤثر است براي پي بردن به علل قلت بازدهي كار آنان بسيار مهم است و تنها بدينوسيله است كه مي‌توان در كشف علل قلت بازدهي و برطرف كردن آنها از طريق انگيزش، كارآئي سازماني را بالا برد. بدين ترتيب،‌ بررسي سازمان در چهارچوب علوم رفتاري، موجب شد كه ابعاد تازه‌اي به تئوري، مفاهيم و متودولوژي تحقيق در بررسي‌هاي سازماني افزوده شود

اين رويداد مهم، بنام نتايج تحقيقات هاثورن (Hawthorne) در بررسي سازمان‌ها راهگشاي شروع يك جريان فكري كاملاً نوين گشت. اين مسير در ابتدا بصورت روي‌آوري مناسبات بشري (Human Relations Apporach) سپس بصورت مديريت منابع انساني (Human Resorce Management) و امروزه بصورت رفتار در سازمان‌ها و يا رفتار سازماني (Organizational Behavior) ادامه يافته و بنا به اعتبار اساسي جريان فكري است كه انسان رفتار و شاغلين سازماني را مبني قرار داده است

 مكتب نوين مديريت يا مكتب مبني بر تئوريهاي سيستمها:

از سال‌هاي جنگ جهاني دوم در زمينه‌هاي بررسي و مديريتي نظريه نويني گسترش و حاكميت خود را آ‎غاز نمود. اين انديشه نوين به نام «نگرش سيستمي» (System Apporach) از «تئوري عمومي سيستم» كه زيست شناسي بنام «ون برتالنفي» (Von Bertalanffy) آغازگر آن در سالهاي 1920 ميلادي مي‌باشد ناشي مي‌گردد. نظريه سيستم (تئوري سيستم) بيش از يك اصل علمي، يك طرز فكر، يك روش، يك روي‌آوري است كه در بررسي و تحليل رويدادها،‌ وضعيتها و توسعه و پيشرفتهاي مشخص بكار برده شود. هدف يك چنين روي‌آوري، تجزيه و تحليل واحدها بعنوان سيستمي كه در آنها رويدادهاي مديريتي در جريان است، بررسي روابط مابين واحدها رويدادهاي مديريتي و ماهيت اين روابط، تحقيق درباره اثرات پيشرفت در يك واحد خاص بر روي واحدهاي ديگر، و بطور خلاصه تحقيق و بررسي رويدادهاي مديريتي در رابطه با وقايع ديگر و شرايط محيط خارجي مي‌باشد. در اين مكتب سيستم را اينگونه تعريف مي‌كنند

1) فرهنگ و بستر، سيستم را چنين تعريف مي‌كند: سيستم مجموعه‌اي است كه از چندين جزء وابسته به يكديگر تشكيل يافته است

2) برتالنفي: سيستم را مجموعه‌اي از واحدهاي مرتبط به يكديگر تعريف مي‌كند

3) جانسون، كست و رازنزويگ «Rosenzweig» مي‌گويند: سيستم عبارت است از آرايش منظم اجزا و عناصر كه به منظور تأمين يك هدف به برنامه، طراحي شده است

4) رابرت جي ماكلر «Robert.J.Makler» سيستم را به عنوان يك گروه‌بندي منظم عناصر مجزا و در عين حال مرتبط به يكديگر به منظور تأمين هدف‌هاي از پيش تعيين شده تعريف مي‌كند

بحث مكاتب مديريت طولاني بوده و منابع بسياري در اين مورد موجود خواهد بود و از آنجا كه بحث ما در مورد سازماندهي و سازمان مي‌باشد، به ارائه بيشتر آن نمي‌پردازيم

 «سازمان و سازماندهي»

سازمان وسيله‌اي است براي تركيب منابع انساني و مادي جهت توليد و توزيع كالاها و خدمات. عناصر ضروري سازمان عبارتند از مهارت‌ها و ارزش‌هاي انساني، منابع مادي و تكنولوژي، مديريت به همان عامل انساني اطلاق مي‌شود كه چرخه‌هاي سازمان را به گردش در مي‌آورد و مسير آنرا تعيين مي‌كند. مدير در كالبد سازمان روح مي‌دهد و ارزش‌هاي انساني و مهارت‌هاي اداري را بنحوي درهم مي‌آميزد كه با حفظ تعادل لازم بين تخصص (تقسيم كار) و هماهنگي، تحقيق هدف‌هاي مطلوب به بهترين وجه امكان پذير شود

سازماندهي: چنانچه عمليات دستگاه بقدري توسعه يابد كه بخدمات بيش از يك نفر احتياج باشد، تشكيل سازمان ضرورت پيدا مي‌كند، زيرا در اينصورت لازم است وظايف متعدد به افراد مختلف محول شود و مساعي آنان بمنظور تأمين هدف مشترك هماهنگ گردد. پس از توسعه عمليات، واحدهاي متعدد سازماني در طبقات مختلف سازمان ايجاد و به هر يك مأموريت خاصي محول مي‌شود. بدين ترتيب، تشكيل سازمان مستلزم تقسيم كار و طبقه‌بندي وظايف و تفويض اختيار است. بعلاوه سازمان در وهله اول از افرادي تشكيل مي‌شود كه تمايلات و نيازمندي‌هاي متعددي دارند. ارضا تمايلات و نيازمنديهاي مزبور تأمين هدف‌هاي رسمي سازمان را تسهيل مي‌كند. بدين جهت علاوه بر تشكيلات رسمي، مديران دستگاه بايد سيستم اجتماعي سازمان را بنحوي تنظيم كنند كه منطبق با نيازمنديهاي رواني و اجتماعي كارمندان باشد

 تعريف سازمان از ديدگاه‌هاي مختلف:

تعاريف مختلفي درباره سازمان در كتابها و مقالات مربوط به مديريت درج شده است كه تعدادي از آنها اشاره مي‌كنيم

1) ربرت پرستاس (R.Presthus): سازمان‌ها عبارتند از سيستم‌هاي اجتماعي بزرگ و پايداري كه فعاليت‌هاي اعضاي آنها براي رسيدن به هدف‌هاي محدود و مشخص هماهنگ شده است

2) تالكت پارسنز (Talcott parsons) در كتاب Structure and process in modern societies مي‌گويد: سازمان رسمي، سيستمي از فعاليتها يا نيروهاي دو يا چند نفر است كه اين فعاليت‌ها يا نيروها با آگاهي هماهنگ شده است

3) مك بلوپتر (M. Blau peter) در كتاب (The sociology of organizations) نيز مي‌گويد: يك سازمان عبارت از سيستمي است براي تحرك و هماهنگي كوششهاي مختلف گروه‌ها (معمولاً گروه‌هاي تخصصي) به منظور دست يافتن به هدف‌هاي مشترك

4) ليونيگستن نيز مي‌گويد كه: سازمان عبارت است از جريان تجزيه و تحليل و بررسي تركيب واحدها، مطالعات احتياجات و هدف‌ها و كيفيت ارتباط اين امور با يكديگر بر اثر محركهاي خارجي

اين تعاريف فقط 4 تعريف از 14 تعريف آمده در كتاب اصول و مباني مديريت نوشته دكتر عبدا… جاسبي است. حال تصور كل تعاريف را داشته باشيد. دريايي از تعريف !!!

توسعه و تكامل اشكال مختلف زندگي در جوامع انساني، سازمان‌هاي متنوع و متعددي را بوجود آورده است. توسعه نيازمنديهاي متعددي كه منشأ آن تكامل و تغيير شكل زندگي انسان در جوامع مختلف مي‌باشد، بر اهميت سازمان افزوده است. تنوع و تعدد وظايف سازمان ايجاب مي‌كند كه طبق اصول و موازيني تشكيل گردد

سازمانهاي موجود در هر كشور هدفهاي مختلف دارند، چنانچه هدف مؤسسات نظامي با مقاصد دانشگاه يا فروشگاه و مؤسسات توليدي تفاوت محسوس دارد. ليكن آنچه در كليه سازمانهاي انساني مشاهده مي‌شود و به اصطلاح وجه مشترك جميع آنها محسوب مي‌گردد، اجتماع يكدسته از افراد است كه بطور دسته جمعي تحت رهبري سلسله مراتب سازماني با امكانات محدود بمنظور تحقق مقاصد خاصي همكاري مي‌كنند

نخست به شرح اموري مي‌پردازيم كه انجام آن براي تشكيل هر سازماني ضروري است. براي تشكيل هر سازماني سه عامل صورت مي‌گيرد

1) تقسيم كار: براي همكاري مؤثر دسته جمعي بايد مجموع وظايفي كه اجراي آن براي نيل بهدف يعني لازم است بنحوي با رعايت امكانات هماهنگي و كنترل بين افراد و واحدهاي مختلف سازماني تقسيم مي‌گردد كه از تكرار يا تداخل وظايف جلوگيري شود. بنابراين لازمه تشكيل سازمان در درجه اول تقسيم كار و طبقه‌بندي وظايف است

2) اختيار و مسئوليت: همكاري دسته جمعي بمنظور تأمين هدف‌هاي مشترك بناچار بايد تحت رهبري سلسله مراتب سازمان انجام يابد، زيرا در غير اينصورت هرج و مرج و خودمختاري جاي نظم و انضباط را مي‌گيرد و تحقق هدفهاي سازمان مشكل مي‌شود. بدينجهت لازم كه حدود اختيارات و مسئوليت‌هاي شاغل هر شغل معلوم و مشخص گردد

3) روابط: همكاري افراد در يك گروه متشكل بمنظور تأمين مقاصد معين مستلزم اين است كه روابط آنها با يكديگر معلوم باشد. لازم نيست كه اين روابط هميشه تابع قاعده مختار و مرئوس قرار گيرد، ولي در همه حال مجاري ارتباطات بايد معلوم و روشن باشد

بر حسب عناصر مذكور در بالا، سازمان را مي‌توان «عمل طبقه‌بندي وظايف، تفويض اختيار و تثبيت مسئوليت براي اجراي وظايف،‌ و تعيين روابط بمنظور همكاري مؤثر در انجام هدف‌هاي سازمان تعريف نمود». (لويس آلن Louis A.Allen) ]كتاب مديريت و سازماندهي [Management and organiation

«سازمان رسمي و سازمان غير رسمي»

يكي از نتايجي كه مطالعات هارثون و سپس تحقيق ساير محققان مكتب روابط انساني به بارآورد، كشف وجود سازمان‌ها و گروه‌هاي غير رسمي بود. براي توضيح آن ابتدا سازمان رسمي و سپس سازمان غير رسمي را توضيح مي‌دهيم

 سازمان رسمي:

«سازمان رسمي عبارت است از اختيارات مقالات و روابط بين آنها و كاركنان بر حسب مقررات و قواعد «وضع شده»

بدين ترتيب سلسله روابط بين مشاغل و مقالات سازمانها براي دستيابي به هدف مشخص كه بر اساس طرح و نقشه قبلي برقرار مي‌شود و حدود آن نيز بوسيله مقررات و يا بوسيله مديران مشخص مي‌گردد، سازمان رسمي ناميده مي‌شود

با اين تعريف معلوم مي‌گردد كه در سازمانهاي رسمي مشاغل و پستهاي سازماني تعريف مي‌شوند و اختيارات و مسئوليتها در هر شغلي يا هر مقام، بصورت دقيق و مدون تنظيم و تشريح مي‌گردد. اما از آنجا كه حدود اختيارات و ارتباطات و همبستگي‌هاي سازماني در سازمان رسمي، بصورت خشك و بي‌روح و به ترتيبي كه مقررات و دستورالعملها تعيين كرده‌اند، در نظر گرفته شده است، اين سازمان‌ها بيشتر به يك سازمان كاغذي تبديل شده‌اند. در هر حال در سازمان رسمي اين موارد روشن و مشخص است

1) اختيارات و قدرت سازماني هر مقام؛

2) نوع مشاغل كاركنان سازمان و محل سازماني آنها؛

3) كيفيت سلسله ارتباطات رسمي بين افراد؛

4) حدود قلمرو وظايف هر يك از مشاغل و صاحبان مشاغل؛

 سازمان غير رسمي:

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۲۵:۴۰ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

  مقاله The Fuzzy Evaluation of EدرCommerce Customer Satisfaction داراي 7 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله The Fuzzy Evaluation of EدرCommerce Customer Satisfaction  كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه  و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله The Fuzzy Evaluation of EدرCommerce Customer Satisfaction،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله The Fuzzy Evaluation of EدرCommerce Customer Satisfaction :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومين كنفرانس ملي بهسازي و مقاوم سازي ايران

تعداد صفحات: 7

چكيده:

Effective customer satisfaction investigation is a very important precondition for e-commerce area to win in the market competition. It is the problems need to be solved for e-commerce customer satisfaction and how to use advanced methods to evaluate the customer satisfaction and how to use the evaluation result to improve their services. This paper establishes a customer satisfaction evaluation method based on combination of linguistic variables, fuzzy triangular numbers, fuzzy entropy, and also do some example research. The results of demonstrated example show that the designed evaluation method creates suitable results and the evaluation could be done as well as possible.

 

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۲۴:۴۸ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

  مقاله بررسي توزيع پتانسيل و تحليل پايداري در سنسور صوتي خازني چگالنده داراي 3 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله بررسي توزيع پتانسيل و تحليل پايداري در سنسور صوتي خازني چگالنده  كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه  و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي توزيع پتانسيل و تحليل پايداري در سنسور صوتي خازني چگالنده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله بررسي توزيع پتانسيل و تحليل پايداري در سنسور صوتي خازني چگالنده :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهارمين كنفرانس مهندسي برق و الكترونيك ايران
تعداد صفحات: 3
چكيده:
سنسورهاي صوتي خازني، داراي يك غشاي نازك، مدور و مقيد شده مي باشند. اين غشا يكي از دو صفحه خازن موجود در سنسور را تشكيل مي دهد. در اين مقاله چگونگي حركت غشا در مواجه با موج صوتي و تأثير اين حركت بر توزيع پتانسيل فضاي بيند و صفحه خازن، بررسي شده است. به منظور پايداري عملكرد، لازم است غشاي متحرك به صفحه پشتي خازن برخورد نكند. لذا در اين مقاله علاوه بر توزيع پتانسيل، پايداري مكانيكي، بر اساس متغيرهاي موجود، مانند حنس غشا و شدت نيروي موج صوتي مورد بحث قرار گرفته است. بررسي هاي انجام شده اين پژوهش، به كمك حلعددي باروش تفاضل محدود صورت گرفته است. نتايج حاكي از آن دارد كه با در نظر گرفتن موقعيت متقارن حفره هاي صفحه پشتي خازن، توزيع پتانسيل كاملاً متقارن صورت مي گيرد.

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۲۲:۲۰ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

  مقاله بررسي تاثير الياف شيشه برروي خواص رفتارشناسي مكانيكي و جمع شدگي خمير سيماني خود تراكم داراي 9 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله بررسي تاثير الياف شيشه برروي خواص رفتارشناسي مكانيكي و جمع شدگي خمير سيماني خود تراكم  كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه  و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تاثير الياف شيشه برروي خواص رفتارشناسي مكانيكي و جمع شدگي خمير سيماني خود تراكم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله بررسي تاثير الياف شيشه برروي خواص رفتارشناسي مكانيكي و جمع شدگي خمير سيماني خود تراكم :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: كنگره ملي بتن خود متراكم

تعداد صفحات: 9

چكيده:

دراين مقاله پارامترهايي نظير درصد حجمي Vf طول و نسبت طول به قطر الياف شيشه برروي جمع شدگي ازاد خواص مكانيكي و رفتارشناسي خمير سيماني خودتراكم مسلح به الياف مورد بررسي قرارگرفته است نتايج حاصل از اين طرح ازمايشگاهي نشان ميدهد كه مقدار بهينه ي الياف شيشه در خمير سيماني خود تراكم براي دستيابي به مشخصات رفتارشناسي و مكانيكي قابل قبول در كنار كنترل مناسب جمع شدگي بترتيب 1و4 درصد حجمي الياف براي الياف با طول 6و 12 ميلي متر مي باشد. همچنين به منظور كنترل جمع شدگي الياف با نسبت طول به قطر بيشتردر مقايسه با الياف با نسبت طول به قطر كمتر عملكرد بهتري از خود نشان دادند.

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۲۱:۴۳ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

 رابطه بين نگرش مذهبي وعمل به باورهاي ديني با ثبات خانواده دربين زوجين فرهنگي شهرستان بوكان داراي 9 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد رابطه بين نگرش مذهبي وعمل به باورهاي ديني با ثبات خانواده دربين زوجين فرهنگي شهرستان بوكان  كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه  و مراكز دولتي مي باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه بين نگرش مذهبي وعمل به باورهاي ديني با ثبات خانواده دربين زوجين فرهنگي شهرستان بوكان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن رابطه بين نگرش مذهبي وعمل به باورهاي ديني با ثبات خانواده دربين زوجين فرهنگي شهرستان بوكان :


نام كنفرانس يا همايش : اولين كنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات : 9

چكيده مقاله:

طرح پژوهش حاضر يك مطالعه همبستگي است كه با هدف بررسيرابطه نگرش مذهبي و عمل به باورهاي ديني با ثبات خانواده دربين زوجين فرهنگي شهرستان بوكان اجرا شد. جامعه آماري، فرهنگيان شهرستان بوكان در سال تحصيلي 92-91 بود. آزمودني هاي اين پژوهش 442 نفر (121 زوج فرهنگي) بودند كه بصورت نمونه گيري تصادفي از بين مدارس اين شهرستان انتخاب و پرسشنامه هاي نگرش سنج گلريز- فراهاني (1353)، پرسشنامه معبد و پرسشنامه بي ثباتي خانواده (IIM) و بر روي آنان اجرا شد و با روش آمار توصيفي و رگرسيون مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان مي دهد كه نگرش مذهبي و عمل به باورهاي ديني در سطح (P<0/001) با ثبات خانواده همبستگي مثبت و معناداري دارند. نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد كه رابطه مستقيم و معناداري بين نگرش مذهبي و عمل به باورهاي ديني با ثبات خانواده وجود دارد يعني هرچه نمره نگرش مذهبي و عمل به باورهاي ديني بالاتر مي رود ثبات خانوادگي افزون تر مي گردد.

 

براي دريافت اينجا كليك كنيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۲۱:۰۷ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ]
.: Weblog Themes By azadblog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 787
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب